Palosuojamaalaus lisää rakenteiden kuumuudenkestävyyttä

Palosuojamaalaus on tärkeä rakennuksen turvallisuuteen vaikuttava asia, ja jo voimassa olevien rakennusmääräysten johdosta tulee useat kantavat teräsrakenteet palosuojata. Tulipalotilanteessa tulee rakennuksen kantavien rakenteiden kestää liekkejä ja kuumuutta niille asetetun vähimmäisajan verran. Teräksen saavuttaessa tietyn lämpenemispisteen muuttuu myös sen mekaaninen kantokyky, mikä voi lopulta johtaa rakennuksen romahtamiseen.

Palosuojamaalauksella lisää poistumisaikaa tulipalotilanteessa

Raskaasti kuormitettuna voi suojaamaton teräs saavuttaa kriittisen 450-600 °C lämpötilan jo 10-30 minuutin kuluttua tulipalon alkamisesta. Palosuojamaalauksen ideana on suojata terästä lämmöltä ja edesauttaa sen rakennetta säilyttämään kestävyytensä lämpötilan kasvaessa. Palomaalin paisuessa kuumuuden vaikutuksesta muodostaa se lämpötilan nousua hidastavan eristekerroksen, mikä käytännössä määrittää suojauksen keston. Palosuojamaalauksella pyritään antamaan tulipalotilanteessa rakennuksen sisällä oleville henkilöille enemmän poistumisaikaa ennen mahdollista rakennuksen romahtamista.

Palosuojauksen suunnittelu ja maalaus tulee tehdä huolella, jotta palosuojamaalauksesta olisi hyötyä mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Palosuojasuunnitelmassa huomioitavia asioita ovat vaadittu palonkestävyysaika, rakenteen palotekninen poikkileikkaustekijä ja rakenteen hyväksikäyttöasteen perusteella määritetty kriittinen lämpötila. Suunnitelmaan sisältyy myös paloviranomaisen määrittelemä palonestoluokka, rakenteisiin kohdistuvat vaatimukset, maalausjärjestelmä kalvonpaksuuksineen, käytettävä palosuojatuote sekä huolto-ohjeet liitettyinä rakennuksen omiin käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

CE-hyväksyttyä palosuojausta Teollisuusmaalaamo Haapaselta

Teollisuusmaalaamo Haapanen suorittaa palosuojamaalaukset ammattitaitoisesti ja voimassa olevien asetusten mukaisesti. Käytämme työssämme ainoastaan CE-merkinnällä varustettuja palosuojatuotteita. Palosuojamaali on suunniteltu kestämään aikaa niissä käyttöolosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Maalikalvon ominaisuuksissa kuten paloteknisessä toimivuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, vaikka palosuoja ikääntyisikin.

Tarjoamme palosuojamaalauspalvelullamme turvalliset ja kestävät rakenteet sekä näyttävät ja viimeistellyt pinnat. Suunnittelemme teräsrakenteiden palosuojamaalauksen aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta tulemme huomioineeksi heidän erityistarpeensa ja toiveensa. Palosuojakäsittelyn jälkeen voimme käsitellä rakenteet myös asiakkaan haluamalla pintamaalilla ja värisävyllä.

Teollisuusmaalaamo Haapasen tuotanto on sertifioitu EN 1090-2 mukaisesti ja olemme automaattisesti hyväksytty pintakäsittelypalveluiden tuottaja rakennustuotteiden CE-merkintää vaativiin kohteisiin. Työntekijöillämme on pätevyys Teräsrakenneyhdistys ry:n (TRY) mukaisten palosuojamaalausten suorittamiseen.

Tehdessämme palosuojauslaskentaa käytämme aina standardin EN 13381/8 mukaisia taulukoita. Meiltä löytyy myös pätevyys suorittaa laskennat materiaalitoimittajan omilla laskenta- ja suunnitteluohjelmistoilla. Halutessasi saat meiltä myös palosuojamaalauksen viralliset rakennusviranomaisen hyväksymät palosuojasuunnitelmat.

Onko sinulla tarvetta hankkia korkealaatuista ja CE-hyväksyttyä palosuojausta? Ota yhteyttä Teollisuusmaalaamo Haapaseen ja kysy tarjousta! Ammattitaitomme mahdollistaa vaativienkin kokonaisuuksien pintakäsittelyt sekä konsultoinnin urakoitsijoille ja alan toimijoille.