Markkinointirekisteriseloste

Haapanen Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Haapanen Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Haapanen Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Lähetämme rekisterissä oleville henkilöille säännöllisesti sähköpostitse tietoa Haapasen palveluista ja tuotteista, sekä ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista, mielenkiintoisista referenssikohteista ja muista uutisista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, paikkakunta, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, sähköpostisoite, asiakasta kiinnostavat palvelut, datalähde, toimiala, käytettävän päätelaitteen malli, avatut uutiskirjeviestit ja klikatut uutiskirjeartikkelit, markkinointilupa, uutiskirjelistalta poistuminen.

Näiden lisäksi Haapanen Oy:n käytössä oleva MailChimp-sähköpostipalvelu tallentaa tietoja evästeiden avulla palvelun käytöstä. Voit tutustua MailChimp-palvelun yksityisyydensuojaan täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Henkilörekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta, ellei tietoja tarvita palvelun tuottamiseksi, esimerkiksi sopimuksen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko;

  • jättänyt yhteystietonsa osoitteessa www.haapanen.fi
  • edustaa yritystä, joka on Haapasen asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Haapanen Oy:n asiakasrekisteri.
  • muulla tavoin ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. Haapanen Oy:llä sähköpostijärjestelmän käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde Haapanen Oy:n kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Haapanen Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostialustaa, jossa Haapanen Oy:n markkinointirekisterin yhteystietoja säilytetään. Näin ollen henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät, palvelua tarjoavat henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jotka annetaan hänen käyttöönsä työsuhteen ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa. Käyttöoikeuksia ohjaa niin kutsuttu minimitiedon periaate ja niiden käyttöä sekä tarvetta tarkkaillaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttötunnus muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään. Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja korjata henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilö voi milloin tahansa muuttaa omia tietojaan tai poistaa tietonsa kokonaan markkinointirekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Epäselvissä asioissa pyydämme tekemään kirjallisen tarkistuspyynnön sähköpostiosoitteeseen: keskus@haapanen.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Henkilö voi kieltää markkinointiviestinnän poistamalla tietonsa markkinointirekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Rekisterinpitäjä

Haapanen Oy, Teollisuustie 17, 33960 PIRKKALA, keskus@haapanen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Mäkelä, Teollisuustie 17, 33960 PIRKKALA, teemu.makela@haapanen.fi