Pintakäsittelyn asiantuntijapalvelut

Pintakäsittelyratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

Haapanen tuottaa monipuolisia pintakäsittelyratkaisuja teollisuuden tarpeisiin kuten antikondenssikäsittely, höyrypesu ja korkeapainepesu.  Varsinaisten käsittelyjen ohella tarjoamme myös Pintakäsittelyn asiantuntijapalvelut teollisuuden tarpeisiin: Asiantuntijapalveluja, kuten tarkastuksia, konsultointia ja alan koulutusta.

Tarkastukset ja konsultointi

Hoidamme Frosio Level III-pätevyyttä vaativien pintakäsittelykohteiden tarkastukset ja laadunvarmistuskokeet. Frosio on Norjalainen sertifiointijärjestelmä, joka pyrkii hyväksyttyjen tarkastajiensa avulla varmistamaan pintakäsittelyn korkean laadun. Eri kohteet, kuten öljynporauslauttojen, NORSOK M501 mukaiset kohteet, valtamerilaivojen ja telakoiden eri pinnat sekä ydinvoima- ja vesivoimalaitosten säiliöt edellyttävät korroosioneston tarkastusten suorittajalta Frosio-pätevyyttä.

Haapasen sertifioitu laaduntarkastaja on toimitusjohtaja Teemu Mäkelä. Pätevyys riittää myös viranomaisten säätelemien kohteiden tarkastukseen.

Antikondenssipinnoite

Antikondenssipinnoite erikoispinnoitus suojaa rakenteita korroosiolta estämällä vesipisaroita pääsemästä kosketuksiin korroosioherkkien pintojen kanssa. Antikondenssipinnoite on paloturvallinen ja sillä on myös ääntä eristävä vaikutus. Esimerkiksi katoksessa käytettynä se vaimentaa sateesta aiheutuvia ääniä.

Antikondenssipinnoite on käsiteltävän rakenteen pintaan ruiskutettava monikerroksinen ja huokoinen massa. Se sitoo tiivistyvän kosteuden ja estää siitä aiheutuvan pisaroinnin. Haapanen tarjoaa antikondenssipinnoitteita eri sävyisinä, jolloin saavutetaan esteettinen ja asiakkaan värimaailmaan sopiva pinta.

Antikondenssipinnoite

Höyrypesu

Höyrypesu puhdistaa tehokkaasti pinnat pinttyneestä liasta, rasvasta, bakteereista, pieneliöistä sekä pahasta hajusta. Menetelmä sopii erityisesti herkille pinnoille, jotka eivät kestä tavallista korkeapainepesua. Höyrypuhdistuksessa höyry toimii hellävaraisena mutta syväpuhdistavana tekijänä, jolloin kemiallisia pesuaineita ei välttämättä tarvita. Veden ja sähkön tarve on vähäinen, joten höyrypesu on erittäin ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä. Höyrypesu sopii lähes kaikille pinnoille lukuunottamatta kuumuudelle arkoja pintoja.

Korkeapainepesu

Korkeapainepesulla voidaan toteuttaa tehokas rasvan- ja öljynpoisto ennen varsinaista pintakäsittelyä. Puhdistus voi olla pesevää tai pintaa työstävää. Paineistettuun veteen voidaan lisätä erilaisia partikkeleita, kuten esimerkiksi hiekkaa, puhdistustehon lisäämiseksi tai profiilin aikaansaamiseksi. Paineen ansiosta käytettävä vesimäärä on vähäinen ja kemikaalien käyttö voidaan välttää jopa kokonaan. Korkeapainepesu on ympäristöystävällinen menetelmä.

Korkeapainepesu soveltuu erinomaisena keinona esimerkiksi laitosten lattiapinnoitteiden, julkisivupinnoitteiden ja ulkokatteiden puhdistamiseen. Teollisuudessa korkeapainepesua käytetään muun muassa säiliöiden kattiloiden ja pumppujen pesuun. Korkeilla paineilla suoritettu pesu on aina vaativaa ja siten vain ammattitaitoiselle pesijälle tarkoitettua työtä. Siksi henkilöstömme noudattaa turvamääräyksiä ja käyttää ensiarvoisen tärkeää, asianmukaista työhön tarkoitettua turvavarustusta. Painepesulaitteemme kattavat tehoalueet 500:sta aina 3 000 bariin saakka.